یک کد ساده

ساخت وبلاگ
چکیده : سلام دوستان من C++‎بلد نیستم ولی به دلایلی مجبور شدم ای کد بنویسمدر این کد 1 ارایه پویا 2 بعدی تعریف... با عنوان : یک کد ساده بخوانید :
سلام دوستان من C++‎بلد نیستم ولی به دلایلی مجبور شدم ای کد بنویسم
در این کد 1 ارایه پویا 2 بعدی تعریف کردم که از ورودی توسط کاربر پر میشه
ارایه من که پر میشه اعداد ارایه x[1][n] میخوام مرتب کنه کدش نوشتم ولی مشکل اینه وقتی 2 تا عنصر درست مرتب میکنه ولی بیشتر از 3 تا عنصر درست نیست و عنصر بیشتر از2 نمیتونه مرتب کنه و بسته به کامپایلر خراب دربعضی 0 و در بعضی اعداد دیگه که نشون دهنده خطا نشون میده

#include "stdafx.h"
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
int n = 3;
int m = 0;

int i = 0;
int j = 0;
cout << "pls inter tedadkar: " << endl;
cin >> m;
float** x = new float*[n];
for (int i = 0; i < n; i++)
x[i] = new float[m];

for (i = 1; i <= m; i++&&b++)
{
cout << "pls inter kar" << i << ": " << endl;
cin >> x[0][b];
cout << "pls inter hazine" << i << ": " << endl;
cin >> x[1][b];
cout << "pls inter mohlat" << i << ": " << endl;
cin >> x[2][b];
}
for (i = 0; i < m; i++)
{
cout << x[0][i] << "rn";
cout << x[1][i] << "rn";
cout << x[2][i] << "rn";
}
cout << "ok" << endl;
cout << "----------" << endl;
for (i = 0; i < m; i++) {
cout << x[1][i] << "rn";
}
cout << "----------" << endl;
int t = 0, max = 0, min = 0, y = 1;
for (i = m-1 ; i > 0; i--) {
cout << "i" << i << endl;
for (j = 0; j <= i; j++)
{
if (x[1][t] > x[1][y])
{
max = x[1][t];
x[1][t] = x[1][y];
x[1][y] = max;
t++;
y++;
}
}
} for (i = 0; i < m; i++) {
cout << x[1][i] << "rn";
}

cin >> z;
return 0;
}

...
نویسنده : محمد رضا جوادیان بازدید : 4 تاريخ : سه شنبه 27 آذر 1397 ساعت: 11:27